Wesprzyj działania naszego Stowarzyszenia Przekaż dotację

Wręczenie statuetki

Dnia 18.03.2011 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste wręczenie nagrody-statuetki "za działalność społeczną i charytatywną na rzecz walki z wykluczeniem społecznym", którą Stowarzyszenie "Damy Radę" przyznało

Panu Ministrowi
Krzysztofowi Kwiatkowskiemu


jako dowód wdzięczności za szczególne zasługi w walce o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pan Minister swoją dotychczasową pracą i postawą wytrwale dążył do poprawy życia ofiar przemocy w rodzinie. Jesteśmy wdzięczni mu jako Stowarzyszenie za wyjątkowe zaangażowanie i zrozumienie problemu.

Statuetkę Pan Minister odebrał z rąk Prezesa Stowarzyszenia "Damy Radę" Pani Beaty Mirskiej-Piworowicz oraz Pani dr Krystyny Krzekotowskiej, Przewodniczącej Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia "Damy Radę".

Kontakt

Stowarzyszenie "Damy Radę"
KRS: 0000216493
REGON: 01581223200000

ul. Zygmunta Modzelewskiego 10
02-679 Warszawa Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

+48 795 590 555
damyrade0@vp.pl